Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms
SIA “DiamondTS” - www.ebaypiegade.lv (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), vienotais reģistrācijas numurs 40103283820, apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību. Ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī ievākt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai. Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku personu datu apstrādi, Pakalpojuma sniedzējs apņemas pēc iespējas precīzāk norādīt, kā ievadīt korekti savus datus.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir nodrošināt Jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā Pakalpojujma sniedzējs iegūst un apstrādā Jūsu personas datus.

Kļūstot par reģistrētu lietotāju www.ebaypiegade.lv, kā arī veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat, iegādājoties pakalpojumu.

Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ievākt, apkopot un glabāt šāda veida datus:

 • datus, kurus sniedzat, lai reģistrētos vietnē www.ebaypiegade.lv;
 • datus, kurus sniedzat, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi;
 • datus, kurus sniedzat rēķinu sagatavošanai un noformēšanai;
 • datus attiecībā uz šīs interneta mājaslapas apmeklējumu un citiem ar šīs interneta mājaslapas palīdzību izmantotajiem resursiem;
 • datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un Pakalpojuma sniedzēju;
 • datus, kurus sniedzat pie mūsu sadarbības partneriem;
 • datus, kurus Jūs sniedzat Pakalpojuma sniedzējam savstarpējās saziņas ietvaros (rakstveidā, telefoniski, e-pastā, klātienē);
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies iesniegt Pakalpojuma sniedzējam.


Sīkdatnes
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes (“Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem piedāvātos pakalpojumus. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat kādu mājaslapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, Pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt pareizu tīmekļa mājaslapas darbību. Tīmekļa mājaslapā izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju, dati netiek nodoti trešajām personām. Atkārtoti apmeklējot kādu mājas lapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, tās ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. Sīkdatnes tiek izmantotas interneta mājaslapas datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai.


Datu drošība un izmantošana
Pakalpojuma sniedzējs apstrādās un uzglabās personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu to konfidencialitāti. Piemēros kontroles līdzekļus, saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, neatļautu kopēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros.

Apmeklējot mūsu interneta mājaslapu un sniedzot tajā savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Jūs piekrītat, ka pakalpojuma sniedzējs ar jums sazināsimies, izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, arī nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem.

Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot sniegto infomāciju šādiem mērķiem, bet ne tikai, lai:

 • informētu Jūs par gaidāmajiem notikumiem un jaunumiem;
 • sniegtu pēc iespējas augstākas kvalitātes vietnē pieejamos pakalpojumus;
 • nosūtītu e-pasta vai sms paziņojumus par pasūtījumu izsniegšanu un izsūtīšanu;
 • atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • nosūtītu reklāmas piedāvājumus, kas sagatavoti atbilstoši Jūsu iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam, esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • administrētu un uzlabotu tīmekļa vietni un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pakalpojuma sniedzējs bez Jūsu piekrišanas nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, kad tas nepieciešams līgumsaistību izpildei, saprātīgai komercdarbības veikšanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina atbilstošu datu aizsardzību.

Pakalpojuma sniedzējs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju var izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, uzraudzības iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

Saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā mēs varam nodot datus par Jūsu neizpildītajām saistībām licencētiem ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pareizība.

Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.ebaypiegade.lv var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta mājaslapām. Šīm trešo personu interneta mājaslapām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat un par kuriem tiekat informēti, apmeklējot un izmantojot attiecīgo interneta mājaslapu. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs un neuzņemas atbildību par trešo personu interneta mājaslapām.


Personas datu rediģēšana
Nepieciešamības gadījumā Jums ir tiesības jebkurā laikā papildināt, mainīt vai dzēst personas datus, kas saglabāti Jūsu kontā.

Iespēju robežās pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu personas datu dzēšanu mūsu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk. mūsu līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.


Politikas grozījumi
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs papildināt un mainīt privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem, publicējot jauno versiju tīmekļa vietnē.